متن ترانه

اگه دلم شده موقعی تنگ به تو نمیگم اگه بغضه شکست باز به تو نمیگم
اگه باهام بد شه کل این شهر باز به تو نمیگم اگه دلم شده موقعی تنگ بغضه شکست نه به تو نمیگم
هنو یادمه روزی که رفتی سخته باورش خوبی پیش هر کی
بری دیگه وقت نیس تا اینکه برگردی دلی که شکستیش بدمش به هرکی
نداره به تو یکی ربط نه به تو نمیگم اگه دلم شده موقعی تنگ بغضه شکست به تو نمیگم
اگه باهام بد شه کل این شهر باز به تو نمیگم اگه دلم شده موقعی تنگ باز به تو نمیگم
هنو یادمه گفتی همیشه هستی نمونده آخرش کسی پیش من نیس
زدی بهم یه دستی نمیگم بدی خوبی یا بدی سلیقه من نیس نگو به من ببخشید
حتی اگه من بیتو بمیرم به تو نمیگم اگه دلم شده موقعی تنگ بغضه شکست به تو نمیگم
اگه باهام بد شه کل این شهر باز به تو نمیگم اگه دلم شده موقعی تنگ باز به تو نمیگم

آرتا و کنیس و مونتیگو به تو نمیگم