متن ترانه

هوا سرد تو بغلم ندارمت این دفعه رو هم فدا سرت پیش اومده برا همه ولی خوب هنوز یادمه نگاتو خوب
صدات تو گوشم چشاتو بوس کردم بستیشون بقیش مثل یه خواب دروغ بود بخواب دروغ گو
من چی من که خیلی وقته چشام بسته بیبی نمیشم فکر این که دستتو تو دست کسی ببینم
دوست دارم با من نبودی هم به همه بگی نه هنوز هر جا با هر کی حرفت که میشه میگم
هنوز یادم چشاتو خوب که میشد تا ته حرفاتو خوند
اگه شب اخره فردا رو دور بریز با تن لاغرت برفا رو پودر
نه اون با منه هر جای خونه شب تو خوابمه دستای دورش هنوز خواستمه
من با تو بودن و رد شه باز تنت از تار و پودم
تو یه خط و نشون بهم زدی بعدش گفتی بیبی این خط و نشون که اگه ترجیح دادی منو به اون
یه روز برو خودت من نمیخوام از صبح زود عشق
خوش گذشت هر دو بهمون حیف از صبح زود چت جمع شده بود پیک
میزدیم میخوردیم الکل خوب خودت زدی این دو بندو به زور گره
با خودم میگفتم نکنه اون بره سقف پر دود میرفت دست لای موت
چشت پر اشک شده بود دادی به من تو یه بوس گذاشتی سر روی شونم
گفتی نرو بمون ولش اره زدی تو این حرفو یه روز بهم
نه الانی که دیگه این سنگ شده پودر بده پس تو یه لول بهم قلبو بشکون بره
هنوز یادم چشاتو خوب که میشد تا ته حرفاتو خوند
اگه شب اخره فردا رو دور بریز با تن لاغرت برفا رو پودر
نه اون با منه هر جای خونه شب تو خوابمه دستای دورش هنوز خواستمه
من با تو بودن و رد شه باز تنت از تار و پودم

آرتا و کوروش و سامی لو هنوز یادمه