متن ترانه

خدای آسمونا ، خدای کهکشونا
برس به داد دل عاشق ما جوونا
دست ها دیوانه ، قلب ها تو خالی
حرفا دروغ ، عشقا پوشالی
دوست دارم تا همش یه حرفه
عمرش قدر یه عمر برفه
خدای آسمونا ، خدای کهکشونا
برس به داد دل عاشق ما جوونا
هر کسی توی دنیا
صبح که شد به شوق یه عشقی از خواب پا میشه
اون عشقی که امروز تا فردا تو قلبا بمونه پیدا نمی شه
خدای آسمونا ، خدای کهکشونا
برس به داد دل عاشق ما جوونا
هر کسی توی دنیا
صبح که شد به شوق یه عشقی از خواب پا میشه
اون عشقی که امروز تا فردا تو قلبا بمونه پیدا نمی شه
خدای آسمونا ، خدای کهکشونا
برس به داد دل عاشق ما جوونا

آرمین نصرتی و علیرضا امین خدای آسمونها