متن ترانه

آخر همون شد که تو میگفتی ، رویایِ تو از قلبِ من سَر بود
با آخرش کاری ندارم چون ، آغاز این قِصه از آخر بود
بردن نکفتن چی ازت میخوان ، پَر پَر زدن بال و پَر عشقه
باشه قبوله من یه دیوونه ــَم ، دیوونگی هم یک سرِ عشقه
راحت ترم بدونِ تو زندونی این خونه شم
اِنقَدَر عقلم میرسه از عشقِ تو دیوونه شم
مثِ یک خاطره هر ثانیه توو هر سالتم
تو فقط رو به من بخند من عاشقِ این حالتم
من عاشق این حالتـــــم
من این دلشوره ها رو ، حس اضطرابو ، به یه دنیا نمیدم
تو میتونی هنوزم ، سرِ هر روزِ این عشق چه چیزایی رو دیدم
راحت ترم بدونِ تو زندونی این خونه شم
اِنقَدَر عقلم میرسه از عشقِ تو دیوونه شم
مثِ یک خاطره هر ثانیه توو هر سالتم
تو فقط رو به من بخند من عاشقِ این حالتم
من عاشق این حالتـــــم
راحت ترم بدونِ تو زندونی این خونه شم
اِنقَدَر عقلم میرسه از عشقِ تو دیوونه شم
مثِ یک خاطره هر ثانیه توو هر سالتم
تو فقط رو به من بخند من عاشقِ این حالتم
من عاشق این حالتـــــم

احسان خواجه امیری آخر همون شد