متن ترانه

تو چشمات مال من نیست و
نگات دنبال من نیست و
چشاتو دزدکی دیدم
تو قهوت فال من نیست و
نمی دونی دیگه حالی
توی احوال من نیست و
نمی دونی
تو از من دلخوری اما
اینا اشکال من نیست و
از اون وقتی که هیچ گوشی
دیگه اشغال من نیست و
نه تو نه هیچ کس دیگه
تو استقبال من نیست و
نمی دونی
تو قلب تو دیگه جایی
واسه امثال من نیست و
یه ذره دلخوشی حتی
توی اقبال من نیست و
بهارش اینجوری باشه
نه امسال سال من نیست و
نمی دونی

احسان خواجه امیری نمیدونی