اشتراک با دوستان

متن ترانه

آوازه خوان کوچه باغ خاطراتم هرجا بودی با تو بودم

هرجا باشی من باهاتم قصه گوی پر طنین غصه هایتم

هم صدایی دل شکسته همنشین لحظه هایتم

خسته ترین آوازه خوانم من رفیق پا به پاتم

تو همه فریاد و دردی در سکوت و من صداتم

از غم درد تو نالد این دل پردرد من قصه تلخ تو گوید اشک و آه سرد من

قبله ام تو حاجتم تو درد من درد تو فریاد من فریاد تو

تو به دل شیرینیو من سوخته دل فرهاد تو

ا تو من می مونم ای عزیز جونم بی تو من می میرم موج سرگردونم

از تو من می خونم ای سر و سامونم من سراپا دردم عشق تو درمونم

احمد آزاد آوازه خوان