اشتراک با دوستان

متن ترانه

گله دارم ای خدا از زندگی از آدما
از شکست عاطفه از بازی بازیچه ها
همه در بند غم و نیست یه فریادرسی
چرخ دنیا نمی چرخه به مراد هیچ کسی
خیلی وقته که خدا گوش نمیدی به حرف ما
همه بار سرنوشتو دادی دست آدما
شایدم خسته شدی از این همه رنگ و ریا
که پوشونده دل ما رو مثل یک ابر سیا
ای خدا تنها تو از حال دلم باخبری
از وفا از مهربونی هیچ نمونده اثری
ما همه دلتنگ از این دنیا و تو از دست ما
ای خدا بگو اگه می شناسی جای بهتری
عشقای دنیا پوشالی
حرفا پوچه و توخالی
واسه بازی های دنیا
هیچ نمونده دیگه حالی
هرچه تو دنیا دویدیم
ما به جایی نرسیدیم
اون که اقبالش بلنده
خوش به حالش نیست خیالی
نیست خیالی
ای خدا تنها تو از حال دلم باخبری
از وفا از مهربونی هیچ نمونده اثری
ما همه دلتنگ از این دنیا و تو از دست ما
ای خدا بگو اگه می شناسی جای بهتری
همه جا جنگه خدا
دلا پر از ننگه خدا
توی دست زندگی
ساز بد آهنگه خدا
ای خدا تو هم غریبی توی دنیا بین ما
خالیه جای تو تو قلب تمام آدما
خالیه جای تو تو قلب تمام آدما
ای خدا تنها تو از حال دلم باخبری
از وفا از مهربونی هیچ نمونده اثری
ما همه دلتنگ از این دنیا و تو از دست ما
ای خدا بگو اگه می شناسی جای بهتری
ای خدا بگو اگه می شناسی جای بهتری

احمد آزاد ای خدا