دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو با من مهربونی یه رنگ و یک زبونی
توئی عزیزترینمدوست دارم میدونی
برقصیم و بخونیمزود گذره جوونی
بمون که از تو گفتن شد عادت دل من
لبریز عشقم از توای یار خوشگل من
ای آشنای دیروزای خاطرات فردام
پناه من تو هستیای یاور نفس هام
بمون که از تو گفتن شد عادت دل من
لبریز عشقم از توای یار خوشگل من
ای آشنای دیروزای خاطرات فردام
پناه من تو هستیای یاور نفس هام
چه خوب و مهربونی یه رنگ و یک زبونی
توئی عزیزترینمدوست دارم میدونی
برقصیم و بخونیمزود گذره جوونی
ای شور عاشقانه حدیث هر ترانه
برای زنده بودنتوئی توئی بهانه
هرروز برات میخونمیه شعر عاشقانه
تا حرفای دل من به یاد تو بمونه
ای شور عاشقانه حدیث هر ترانه
برای زنده بودنتوئی توئی بهانه
هرروز برات میخونمیه شعر عاشقانه
تا حرفای دل من به یاد تو بمونه
تو با من مهربونی یه رنگ و یک زبونی
توئی عزیزترینمدوست دارم میدونی
برقصیم و بخونیمزود گذره جوونی

احمد آزاد بخونیم و برقصیم