دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو ای خاتون قلب من بمون با من بمون بامن
حدیث باور عشق و بخون با من بخون با من
بتو محتاج محتاجم پناهت سایه بون من
صدایم کن صدایم کن فقط از عشق بگو بامن
با تو هر لحظه ام زیباست بهار فصل شادیهاست
خدای آسمون من خدای خوب عاشق هاست
توای پشت و پناه من رفیق اشک و آه من
منم فرهاد کوی توتو شیرین در نگاه من
بتو لیلای قلب من چه مجنون وار مینازم
برایت از قلوب عشق یه قصر تازه میسازم
تو باغچه دلم با تو گل خاطره میکارم
ترا ای یار غمخوارم عزیز دل تبدارم
چقدر من دوست میدارم
با تو من اوج پروازم نشاط و شور آوازم
صدای خفته در سازم خوشم با غم نمیسازم
سیاه مست سراندازم
تو ای خاتون قلب من بمون با من بمون بامن
حدیث باور عشق و بخون با من بخون با من
بتو محتاج محتاجم پناهت سایه بون من
صدایم کن صدایم کن فقط از عشق بگو بامن
با تو هر لحظه ام زیباست بهار فصل شادیهاست
خدای آسمون من خدای خوب عاشق هاست
توای پشت و پناه من رفیق اشک و آه من
منم فرهاد کوی توتو شیرین در نگاه من
تو لیلای قلب من چه مجنون وار مینازم
برایت از قلوب عشق یه قصر تازه میسازم
تو باغچه دلم با تو گل خاطره میکارم
ترا ای یار غمخوارم عزیز دل تبدارم
چقدر من دوست میدارم
ا تو من اوج پروازم نشاط و شور آوازم
صدای خفته در سازم خوشم با غم نمیسازم
سیاه مست سراندازم

احمد آزاد خاتون