اشتراک با دوستان

متن ترانه

دوستی آه
دوستی ای به فدا جون و دلم جون و دلم
سر اگر در قدم تو بدهم باز خجلم
دشمنی وقتی ز دل نور محبت می بره
رنگ آفتاب می پره رنگ آفتاب می پره
اون که دل می فروشه ارزون به خدا بی خبره
اگه سودی ببره بی وفایی می خره
دوستی جانا
دوستی پیک بهاری تو زمستون دلم
نغمه ی شادی و شوری به غم بی حاصلم
می رسم وقتی به تو عقده ی دل سر می کنم
عشقو باور می کنم عشقو باور می کنم
کینه رو دور می ریزم شادیمو بیشتر می کنم
دلمو با زندگی مهربون تر می کنم
خدایا خدایا
بده آن صفا را که تاج آن کنم من فدای یاری
خدایا خدایا چی میشه به دنیا که از آسمونت وفا بباری؟
دشمنی وقتی ز دل نور محبت می بره
رنگ آفتاب می پره رنگ آفتاب می پره
اون که دل می فروشه ارزون به خدا بی خبره
اگه سودی ببره بی وفایی می خره
اگه سودی ببره بی وفایی می خره

احمد آزاد دوستی