اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو چشات هزارتا میخونه داری

قطارقطار عاشق و دیوونه دازی

تو نگاه مهربونت عزیزم

مستی می ساغر وپیمونه داری

چی بگم که از دلم با خبری

با تمام لحظه هام همسفری

میدونی که قبله عشق منی

تو برام از همه خوشگلا سری

هرچی بگم جا داره چشات ایواله داره

اون قد و قامت تو راستی ماشااله داره

دیوونتم میدونی آره میدونم

عزیز میدونی که من فداتم

عاشق اون چشاتم رفیق پا بپاتم دیوونتم

خودت میدونی روز وشبفکر و خیالت با منه

تو گوشم از گذشته هاحرفای خوب خوب میزنه

با تو و خاطرات توباغ دلم رنگی میشه

بهار میاد سراغ من پایان دلتنگی میشه

هرچی بگم جا دارهچشات ایواله داره

اون قد و قامت تو راستی ماشااله داره

دیوونتم میدونی آره میدونم

عزیز میدونی که من فداتم

عاشق اون چشاتم رفیق پا بپاتم دیوونتم

خودت میدونی روز وشبفکر و خیالت با منه

تو گوشم از گذشته هاحرفای خوب خوب میزنه

با تو و خاطرات توباغ دلم رنگی میشه

بهار میاد سراغ من پایان دلتنگی میشه

هرچی بگم جا داره چشات ایواله داره

اون قد و قامت تو راستی ماشااله داره

دیوونتم

احمد آزاد دیوونتم