اشتراک با دوستان

متن ترانه

ساقی امشب باز دوباره مست مستم

ساقی بازم جام می دارم به دستم

ساقی گفتی عمر ما بی اعتباره

گفتی هرکس مست می شد غم نداره

ساقی غم داره دلم

چیزی کم داره دلم

ساقی می یاری نکرد

ساقی حل کن مشکلم

تو که گفتی یارمی

اگه دلدارم بره دلدارمی

تو تموم لحظه ها غمخوارمی

ساقی گفتی حرف تو باور کنم

گلای بدبینی رو پرپر کنم

ساقی قول دادی به من صادق باشی

می به دست یا دست خالی همیشه عاشق باشی

پس چرا پس چرا با چشم مستت هی خرابم می کنی

دل به امید تو بستم تو جوابم می کنی

ساقی غم داره دلم

چیزی کم داره دلم

ساقی می یاری نکرد

ساقی حل کن مشکلم

تو که گفتی یارمی

اگه دلدارم بره دلدارمی

تو تموم لحظه ها غمخوارمی

ساقی گفتی حرف تو باور کنم

گلای بدبینی رو پرپر کنم

ساقی قول دادی به من صادق باشی

می به دست یا دست خالی همیشه عاشق باشی

پس چرا پس چرا با چشم مستت هی خرابم می کنی

دل به امید تو بستم تو جوابم می کنی

ساقی غم داره دلم

چیزی کم داره دلم

ساقی می یاری نکرد

ساقی حل کن مشکلم

احمد آزاد ساقی ۲