اشتراک با دوستان

متن ترانه

این دل دیوانه را می سپارم به دست تو
عشقت خانه دارد در جان و دل
ساقی چشم مستت شد مهمان دل
مست و خراب عشقم ای جانان دل
عاشقم عاشقم عاشق چشم مست تو
این دل دیوانه را می سپارم به دست تو
تویی ساز دل تو دمساز دل
تو بر بام عشق هم آواز دل
تویی ساز دل تو دمساز دل
تو بر بام عشق هم آواز دل
تو درد دل و تو درمان دل
به دشت جنون تو پرواز دل
نه دیگه غم دارم
نه چیزی کم دارم
چون که تویی یارم
در بر و دلدارم
نه دیگه غم دارم
نه چیزی کم دارم
چون که تویی یارم
در بر و دلدارم
عاشقم عاشقم عاشق چشم مست تو

احمد آزاد عاشقم