اشتراک با دوستان

متن ترانه

مادر ای بال و پرم ای غمخوارم
عشق پاکت به دل و بر جان دارم
هر شب با خاطره ها و یاد تو
می گوید ساز دلم فریاد تو
دور از تو تنها ماندم در دنیا
می خوانم هر دم آواز غم ها
واااااای از این دنیا
ای دنیا دور از او بی همزبانم
این جدایی آتش زده به جانم
می سوزم هر شب از تب تنهایی
ای دنیا تا کی با ما بی وفایی
به کجا یابد چون مادر عشقی پاک و مونس جان
همه شب با یادش گویم درد دل این سوز نهان
مادر
مادر
دور از تو دنیای من سرد و غمگین
کی شود فردای من با تو رنگین؟
دور از تو دنیای من سرد و غمگین
کی شود فردای من با تو رنگین؟
به امید دیدارت هستم ای آرام جانم
نشکستم با تو هرگز عهد و پیمانم
به سراغت می آید روز این چشم ترم
به خدا ای مادر از حال تو باخبرم
مادر
مادر
دور از تو دنیای من سرد و غمگین
کی شود فردای من با تو رنگین؟
دور از تو دنیای من سرد و غمگین
کی شود فردای من با تو رنگین؟

احمد آزاد مادر