اشتراک با دوستان

متن ترانه

ای آسمون

ای آسمون مگر دل دیوانه منی

کین گونه شعله می کشی و نعره می زنی

نالان و اشکبار مگر عاشقی و من

با خویشتن چو ما مگر ای دوست دشمنی

یواش یواش پاورچین

راه میرم همچین همچین

مستم و بیقرارم

اما کاری به کسی ندارم

مستم و بیقرارم

اما کاری به کسی ندارم

آسمون ای آسمون

آسمون ای آسمون

باز این دلم دسته گلی داده به آب

حال و احوال مرا کرده چنین زار و خراب

حال و احوال مرا کرده چنین زار و خراب

رفقا آی رفقا رفقا آی رفقا

بازم بدین زان می ناب

گرفته ما را باز شراب

بازم بدین زان می ناب

گرفته ما را باز شراب

عاشقم و پریشون

شبگرد تو بیابون

مستم و بیقرارم

اما کاری به کسی ندارم

مستم و بیقرارم

اما کاری به کسی ندارم

امشب ز سوز عشق خود صد شعله برپا می کنم

با اشک دیدگان خود دامن یه دریا می کنم

وا هاهاهاهاهای…

با یاد تو با نام تو در عالم سیاهم

می خواهمت می خواهمت به امید وصالم

می خواهمت می خواهمت به امید وصالم

شعله مثال اسمت سرکش و بیقراری

وقتی نگام میکنی

وقتی نگام میکنی پدرمو در میاری

پدرمو در میاری

یواش یواش پاورچین

راه میرم همچین همچین

مستم و بیقرارم

اما کاری به کسی ندارم

مستم و بیقرارم

اما کاری به کسی ندارم

امشب ز سوز عشق خود صد شعله برپا می کنم

با اشک دیدگان خود دامن یه دریا می کنم

آهاهاهاهاهای…

با یاد تو با نام تو در عالم سیاهم

می خواهمت می خواهمت به امید وصالم

می خواهمت می خواهمت به امید وصالم

شعله مثال اسمت سرکش و بیقراری

وقتی نگام میکنی

وقتی نگام میکنی پدرمو در میاری

پدرمو در میاری

احمد آزاد مست