اشتراک با دوستان

متن ترانه

همه سروحالیم کسی خوابش نمیاد
فردا صبح امشبو کسی یادش نمیاد
همه سروحالیم کسی خوابش نمیاد
فردا صبح امشبو کسی یادش نمیاد
زیبا ترین رو کره ی زمین
ندارم غمی وقتی تو بامنی
هرجا بری باز دنبالت میام
میخوام بدونی که امشب
من تورو میخوام فقط تورو میخوام
همه سروحالیم کسی خوابش نمیاد
فردا صبح امشبو کسی یادش نمیاد
همه سروحالیم کسی خوابش نمیاد
فردا صبح امشبو کسی یادش نمیاد
لیوانا پر شن همه سیگارا روشن
کاری کنی همه درو دیوارا هل شن.
ولت نمیکنم میخوام لباتو عشقن
هر طور شده بگردم کل دنیارو امشب
قیافه ها رنگه چشا
مثل تو زیاده دلم
هیچکسی رو
غیره تو نمیخواد
بخدا قسم
که به تو وابستم
کاش بیدار نشم صبح
اگه بدونه توئه امشب
چشامو بستم
همه سروحالیم کسی خوابش نمیاد
فردا صبح امشبو کسی یادش نمیاد
همه سروحالیم کسی خوابش نمیاد
فردا صبح امشبو کسی یادش نمیاد

اردلان طعمه کسی خوابش نمیاد