اشتراک با دوستان

متن ترانه

چرا شدی دوباره خیره به ساعت
پاشو برو عزیزم با خیال راحت
نمیگم هیچ جا
که چجوری بهم کردی خیانت
به سلامت
ولی بهت کردم عادت
به سلامت
دلت منو باور نکرد
به سلامت
برو و اینجا برنگرد
تو جام بیدار میشم تو نیستی پیشم
خوب هرجا رفته باشی برمی گردی
بی شک
میدونی وقتی نیستی ردی مدی میشم عاصی تا صبح با موبایلت
با کی حرف میزدی دیشب
باورم نمیشه
هرکاری میکنم دوستم داشته باشه
ولی آخرم نمیشه
به سلامت
دلت منو باور نکرد
به سلامت
برو و اینجا برنگرد
به سلامت
دلت منو باور نکرد
به سلامت
برو و اینجا برنگرد
تو می گفتی همیشه باهمیم تا بمیریم
حالا مگه چی شده که میزاری میری
میگی که میری واسه ی همیشه
صدات میکنم اما دوباره میری
دوباره میری
به سلامت
دلت منو باور نکرد
به سلامت
برو و اینجا برنگرد
به سلامت
دلت منو باور نکرد
به سلامت
برو و اینجا برنگرد
به سلامت
به سلامت

اردلان طعمه به سلامت