متن ترانه

اون که دل از تو برده کاش مي‌دونستم کيه
علت قهر و نازت کاش مي‌دونستم چيه
يه روز میری با خنده يه روز ميای با گريه
اين که نشد زندگي مردن تدريجيه
آخه اين زندگييه يا خيمه‌شب‌بازييه
عشق تو حقيقي‌يه يا صحنه‌پردازييه
يه روز، فکر قهري يه روز به فکر آشتی
دلتو اين‌روزا پيش کي جا گذاشتی؟

امان الله تاجیک خیمه شب بازی