متن ترانه

شبی از شبها او تک و تنها بی خبر از من رفته از اینجا

سحرگاهان نسیم آید پیام آرد ز یار من

که او تنها رسد از راه نشیند در کنار من

چو بشکند او طلسم من شود عیان خنده بر لبم ز دیدنش

رسد چو با کاروان عشق ستاره باران شود شبم ز دیدنش

امان الله تاجیک سحرگاهان