متن ترانه

دل من مثل یک جام شکسته تو میخونه ی چشم تو نشسته

نمیدونه کسی راز دلم رو بجز ساقی چشم تو که مسته

امیدم شده نابود به چشمون تو سوگند

دیگه از رو لب من گریزون شده لبخند

من چی بگم من چی بگم از این دل خسته

که عشقت ای زیبا به جونم پیوسته

که عشقت ای زیبا به جونم پیوسته

مصیبت کش بیچاره دل من چو مجنون شده آواره دل من

چرا تازگی ها باز شده عاشق عجب حوصله ای داره دل من

من چی بگم من چی بگ از این دل خسته

که عشقت ای زیبا به جونم پیوسته

که عشقت ای زیبا به جونم پیوسته

دلم بازم میره پی محبت میگم نرو میشی اسیر مهنت

براش بی اثرتموم حرفام میگه گذشته کارم از نصیحت

من چی بگم من چی بگم از این دل خسته

که عشقت ای زیبا به جونم پیوسته

که عشقت ای زیبا به جونم پیوسته

امان الله تاجیک چی بگم