امید آمری و مجتبی کبیری و علیرضا روزگار ایران من

متن ترانه

تو این دنیا یه جایی هست
که نقشه ش شکل هیچ جا نیست
پر از افسانه هاست ، اما حقیقت داره رؤیا نیست
همون جا که پر از مهره سر و پا حس بیداری
همیشه پاک و پا بر جاست پر از ایمان و بردباری
پر از عشق و فداکاری پر از مهر و وفاداری
وطن ای فخر قوم پارس خلیجت تا همیشه فارس
وطن هر جای خاک تو برام آرامش دنیاست
به هر ضربی که دشمن خواست جلو پات سنگ بیندازه
همون سنگ ها یه فرصت شد واسه پیروزیه تازه
واسه پیروزیه تازه …
ببین سنگ ها کنار هم رسیدن تا دم خورشید
حالا بالاتر از اونی که راحت قله هاتو دید
آخه سبز و سپید و سرخ فقط نماد پرچم نیست
یه اسمی تو دلش داره که بی اون دنیا روشن نیست
همون اسمی که بر لطفش توکل کرده ای ایران
بدون الله پناه توست وطن ای خاک جاویدان
وطن ای فخر قوم پارس خلیجت تا همیشه فارس
وطن هر جای خاک تو برام آرامش دنیاست
به هر ضربی که دشمن خواست جلو راهت سنگ بیندازه
همون سنگ ها یه فرصت شد واسه پیروزیه تازه
واسه پیروزیه تازه …
واسه پیروزیه تازه …

امید آمری و مجتبی کبیری و علیرضا روزگار ایران من