متن ترانه

دارم با تو عرضی دارم با تو عرضی
تو زیبای بی مرزی به ی دنیا می ارزی
بیا دلم رو ببر حتی ی ذره ی کم
ی کاری ک
دارم با تو عرضی دارم با تو عرضی
تو زیبای بی مرزی به ی دنیا می ارزی
بیا دلم رو ببر حتی ی ذره ی کم
ی کاری کن بتونم حسمو به تو بگم
دارم با تو عرضی دارم با تو عرضی
تو زیبای بی مرزی به ی دنیا می ارزی
بگو آخه دلم رو بجز تو به کی بدم
اگه با من نمونی دنیا میریزه بهم
دارم با تو عرضی دارم با تو عرضی
تو زیبای بی مرزی به ی دنیا می ارزی

امید حاجیلی برزی بارون