اشتراک با دوستان

متن ترانه

آره بوم بوم قلب من می زنه دوم دوم دل من
اگه یک روزی بری تمومه دیگه کاره من
بی تو نه نمی تونم حتی یک لحظه بمونم
نه فکر نکن که دیونم آخه عشقمیو همه جونم
قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه

عشقم بخدا که راسته حسم یک جورایی خاصه
قلبم آسه آسه بی تو
بیا بریم دشت ، کدوم دشت،
همون دشتی که خرگوش خواب داره ، آی وله
بچه صیاد به پایش دام دام داره آی وله
بچه صیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن،
خواب خر گوش به خواب یار می ماند، آی وله

بیا بریم کوه، کدوم کوه، همون کوهی که آهو ناز داره، آی وله
بچه صیدم را مگیر، خر گوش دشتم را مگیر، آهوی کوهم را مگیر
خال آهو به خال یار می ماند، وله
بیا بریم باغ، کدوم باغ، همون باغی که قمری تاب داره، آی وله
بچه صیاد به پایش دام داره، آی وله

بچه صیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، قمری باغم را مزن
چرخ قمری به چرخ یار می ماند، وله
بیا بریم کوه، کدوم کوه، همون کوهی که عقاب خواب داره، آی وله
بچه صیاد به پایش دام داره، آی وله
بچه صیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، قمری باغم را مزن
چنگ عقاب به چنگ یار می ماند، وله

امید حاجیلی بیا بریم بووم