متن ترانه

وقتی چشماتو رو به روم دیدم
گفتم به آرزوم رسیدم
یه دونه از تار موتو
به دنیا نه من نمیدم
خیلی خوشحالم به خودم می بالم
هستی کنارم
تورو دوست دارم دارو ندارم
هستی تو یارم
من تو رو میخوام و تو منو میخوای
چه حس خوبیه این بار
من تو رو دارم و تو منو داری
ما عاشقیمو خوشحال

امید علومی و رضا اسفندیار من تورو دارم