متن ترانه

بریده سر به خیمه حال بابا وخیمه
خون گریه میکنم من با اشک و بغض و کینه
چه کربلایی شده آتیش به خیمه هاشون
خون جای آب داره میچکه از لباشون
با دستای بریده یه مرد میاد به میدون
یه مشک آب آورده با آه و چنگ و دندون
یه بچه 3ساله عطش به آب داره
آقا میاد کنارش با مشک پاره پاره

امید علومی و میثاق راد کربلا