اشتراک با دوستان

متن ترانه

اونقدر زیبایی که واسه زیباییت لبخند کافی نیست
رو صورتت جز اخم چیزی اضافی نیست چیزی اضافی نیست
این آخر قصه است یا با همین لبخند دل میبری از من
یا من با یه ترفند دل میبرم از تو
میگی سری از من تو عاشقی اما عاشق ترم از تو
بدجوری میخوامت تو اشتباهم باش من اشتباه میرم
بی تو نمیدونم حتی کجا بودم حتی کجا هستم حتی کجا میرم
بدجوری میخوامت تو اشتباهم باش من اشتباه میرم
بی تو نمیدونم حتی کجا بودم حتی کجا هستم حتی کجا میرم
وقتی تو اینجایی واسم تو دنیا جز عشق کاری نیست
تا عاشقم از من هیچ انتظاری نیست هیچ انتظاری نیست
این آخر قصه است یا با همین لبخند دل میبری از من
یا من با یه ترفند دل میبرم از تو
میگی سری از من تو عاشقی اما عاشق ترم از تو
بدجوری میخوامت تو اشتباهم باش من اشتباه میرم
بی تو نمیدونم حتی کجا بودم حتی کجا هستم حتی کجا میرم
بدجوری میخوامت تو اشتباهم باش من اشتباه میرم
بی تو نمیدونم حتی کجا بودم حتی کجا هستم حتی کجا میرم

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

تصویر پروفایل
34
مروارید 28 آذر 1397

توهم خوانندگیت عالیه هم بازیگریت

تصویر پروفایل
34
melika73 7 تیر 1396

من بی تو از رویای خود تنها ترم تنها تر از اینم مکن

تصویر پروفایل
34
مجید صمدی 6 تیر 1396

منکه هرچی گوش میدم سیر نمیشم واقعا قشنگه

تصویر پروفایل
34
aysun 6 تیر 1396

از دیشب تا حالا هزار بار گوش دادم ریتم و شعرو صدا همه چیش عالیی

امیرحسین آرمان ترفند