اشتراک با دوستان

متن ترانه

بده جام مکرر به یاد رخ اکبر
کزین آینه پیدا بود روی پیمبر، بود روی پیمبر
ببین روی چو ماهش، ببین طرز نگاهش
شب قدر حسین است، سر زلف سیاهش
سر زلف سیاهش
گلم باغ و بهارم، همه دار و ندارم
گلم باغ و بهارم، همه دار و ندارم
ببین آنسوی میدان، حسین سر به گریبان
مه من شده پنهان، به زیر ثم اسبان
به زیر ثم اسبان
پسر سرو کشیده، پدر نخل خمیده
کس اینگونه پدررا، سر آسیمه ندیده
سر آسیمه ندیده
گلم باغ و بهارم، همه دار و ندارم
گلم باغ و بهارم، همه دار و ندارم
همه ناله برآرید، همه اشک ببارید
گل پرپر ما را، سوی خیمه بیارید
سوی خیمه بیارید
گلم باغ و بهارم، همه دار و ندارم
گلم باغ و بهارم، همه دار و ندارم
جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید
خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم

امیرحسین مدرس باغ و بهار