اشتراک با دوستان

متن ترانه

شیعَتِی مِهْما شَرِبْتُمْ عَذْبَ ماءٍ فَاذْکُرونی
اَوْ سَمِعْتُمْ بِغَریبٍ اَوْ شَهیدٍ فَانذُبونی
من شهید کربلایم، سربریده از قفایم
حســـــــین حســــــــین، وای وای
لَیْتَکُمْ فی یَوْمِ عاشورا جَمیعاً تَنْظُرونی
کَیْفَ اَسْتسْقی لِطِفْلی فَاَبوا اَن یَرْحَمونی
من شهید کربلایم، سربریده از قفایم
من چنین بی کس نبودم کاندرین وادی رسیدم
بی کفن کردید و چشمم چشمه خون بار و نالم
من شهید کربلایم، سربریده از قفایم
وحش و طیر این بیابان جمله سیرابند و چون شد
من که از آل رسولم تشنه آب زلالم
من که از آل رسولم تشنه آب زلالم
من شهید کربلایم، سربریده از قفایم
اکبرم کشتید و عون و جعفر و عباس و قاسم
اکبرم کشتید و عون و جعفر و عباس و قاسم
این منم کز ظلمتان چون طایر بشکسته بالم
من شهید کربلایم، سربریده از قفایم
من که از آل رسولم تشنه آب زلالم
من شهید کربلایم، سربریده از قفایم
حســـــــین حســــــــین، وای وای

امیرحسین مدرس شیعتی