اشتراک با دوستان

متن ترانه

همه جا کربلا همه جا نینوا
تو حسین منی نور عین منی

تو خرامان برو من تماشا کنم
کرده مستم علی قد و بالای تو

به خدا بعد تو زندگی بی بهاست
همه جا کربلا همه جا نینوا

تو حسین منی نور عین منی
وای من اکبرم ابرن اربا شده

برده تاب و تبم پشت من تا شده
فاطمه مادرم بهر او در عزاست

همه جا کربلا همه جا نینوا
تو حسین منی نور عین منی

از لب نهر آب همه در پیچ و تاب
خون به لب تشنگی کرده دلها کباب

ساقی تشنه لب غرق بحر طعب
شده نقش زمین کوه عشق و ادب

همه جا کربلا همه جا نینوا
توحسین منی نور عین منی

شده قحطی آب کن عمو جان شتاب
شد خزان گلشن پسر بو تراب

زینب بی پناه درغم و اشک و آه
میکند در خیال به برادر نگاه

همه جا کربلا همه جا نینوا
تو حسین منی نور عین منی

شد بپا همهمه آید این زمزمه
دشته کرب بلا آمده فاطمه

تـو عــزیز خـدا، تـو حسیـن منی
تـو صفـای دل و تــو تـوان منـی

همه روی زمین ز غمت در عزاست
همه‌جا کربلاست، همه‌جا نینواست

به خدا در غمت دل ما خـون شده
دل مـا را ببین ز غمت چون شده

همه جا خیمۀ تو و عشقت بپاست
همه‌جا کربلاست، همه‌جا نینواست

در عزای تو هست همه دلها حزین
مَلَک و جنّ و انس به عزایت غمین

در غم تو جهان همه مـاتم‌سراست
همه‌جا کربلاست، همه‌جا نینواست

بنمـا یـک نظـر بـه سـوی عـاشقان
که بوَد چشمشان ز غمت خون‌فشان

که نگـاه تـو بـر هـمه دردی دواست
همه‌جا کربلاست، همه‌جا نینواست

به علـی‌اکبر و بـه علی‌اصـغرت
به علمـدار و زینـب غـم‌پرورت

به تو و عشق تو دل ما مبتلاست
همه‌جا کربلاست، همه‌جا نینواست

به تو گویم غم دل خود یا حسین
که تویی بر رسـول خـدا نور عین

به صفای تو روی زمین پر صفاست
همه‌جا کربلاست، همه‌جا نینواست

امیرحسین مدرس همه جا کربلاست