اشتراک با دوستان

متن ترانه

از اونروزی که من تورو دیدم
چشمامو بستم عاشقت هستم دختر
از حرفایی که تو به من میگی
از پیشم میری بیزارو خستم دختر
کاری کردی با دل من
که نمیتونم صادق باشم
که بتونم بسادگی حرفاتو باور کنم
عاشقونه میخونم عاشق تو میمونم
اگه از پیشم بری منتظر نمیمونم
عاشقونه میخونم عاشق تو میمونم
اگه از پیشم بری منتظر نمیمونم
قدم میزنم زیر آسمون
به یاد تو و یاد عشقمون دختر
یادم میاد همه حرفاتو
گفتی میمونم همیشه با تو دختر
کاری کردی با دل من
که نمیتونم صادق باشم
که بتونم بسادگی حرفاتو باور کنم
عاشقونه میخونم عاشق تو میمونم
اگه از پیشم بری منتظر نمیمونم
عاشقونه میخونم عاشق تو میمونم
اگه از پیشم بری منتظر نمیمونم

امیر اسید و اوربل عاشقونه