اشتراک با دوستان

متن ترانه

دور بودیم از هم ی مدت
میگذره روزا ب سرعت
چرا مغروریم من و تو برای بهم رسیدن
وقت رفتن رسیده
از هم باید جداشیم
چرا هیچ حرفی نداری برای بهم رسیدن
خــــــداحافظ
این آخرین دیداره
خــــــداحافظ
از همین حالا من تنها
خــــــداحافظ
روزای خوبم عشق دیروزم
خــــــداحافظ
از همین حالا من تنهام
روزا رفت , شبا رفت , خاطره ها رفت
دل تو دل من ی روز خوب ی روز بد
اگه می شنوی صدام و ندیدی غمام و
چــــــــرا؟!
روزا رفت , .شبا رفت , خاطره ها رفت
دنیای من و تو خیلی .......
مـــــــــــــیری
واسه ی همیشه
هنــــــــــوز
باورم نمیشه
خــــــداحافظ
این آخرین دیداره
خــــــداحافظ
از همین حالا من تنها
خــــــداحافظ
روزای خوبم عشق دیروزم
خــــــداحافظ
از همین حالا من تنهام

امیر اسید و نیمان خداحافظ