اشتراک با دوستان

متن ترانه

منو هر جا میبینن میگن پادشاهی حاج امیر تو الماسم اگه باشی یه تیکه رو تاجمی
من سرم بالاست کتم بازه نه که خفنم از سر لج دنیاست همیشه کجه دهنم

تویه مسیره سینه کوبید و پا دوید زیاد جا نزدم با اینکه خیلی نا امید میشم
گاهی جنگه بعضی وقتا غصه داره حرفام بعضی وقتا شیکو شاد خار بد خوام

منم پسری که واسه رپ بیداری کشید حالا رو به روتم بگو بینم چی داری بگی
رسوندیم به گوش جامعه صدا از چاه با این کوچه خیابون گاهی ندامت گاه

هر وقت خوردم زمین میگفت پاشی باید از جا همه چنم خمو راهو داد مادرم یاد
که مثل سربازی که زخمیه پونصد جاش به امید پیروزی بمون و خونسرد باش

نخابو خوب ببینو نزن مژه وقتی تهرانم تو تلاطمو تشنجه
کوچه حرف داره و منم نماینده اش رپ کشور منه و منم پناهندش

صد تا بازی زمونه که داره دستامون بستست ولی زبونه به کاره
تلاشتو بکنو نگو زورم همین قده بازیکن خوبی باش نگو زمین کجه

بگو ببینم از زیرزمین میشنوی صدامو ما رو موجا سواریم میزنیم رکاب
ما بیداریمو رو کاریم تا بیداری تو بگو خوابی یا داری خودتو میزنی به خواب

ما بیگدار دلارو میزنیم به آب بگو بینم تو از کدوم قانون میبری حساب
ها اینو بکن تویه مغزت مثله ما باش بخور نونه قلبت

بدخواها له میشن زیر پاهامون حاج امیر با کلمه هامون مثل تیغ رو شاهرگیم
میریم جلو پر رو و سینه سپر نداریم اصلا زد و بندی با کسی

ما چهار فصلمون رپی طی میشه دنباله این نیستیم سلیقه چیه
حرفه دل حرفه خیابون اما تو نشون از خونه بچه زیاد دور
که میدزدنت جوری سیس میگیره انگاری کیو زده هیچی نیستی مفت گرونته با حرف

فقط رویات میشه عقده تو دلت یه درصدم رو بردنت شانس نی
تا وقتی پی معجزه و شعبده باشی میبینی قدرتو تو مرکز و زیر زمین
ما نمیدیم به شماها فرصت بازی

تو بهتره نری تو نقش زیاد من جوری تکونت میدم که بشن کشتیات غرق
ببین ما ساختن ازمون سختیا مرد میشن ضعیفا حذف

میگی استادی اما پره لهجه و ادا بخوای در میارم فکتو از جا
به جاش میذارم یه گوش دیگه واست که خوب برسه بهت صدام

بگو ببینم از زیرزمین میشنوی صدامو ما رو موجا سواریم میزنیم رکاب
ما بیداریمو رو کاریم تا بیداری تو بگو خوابی یا داری خودتو میزنی به خواب

ما بیگدار دلارو میزنیم به آب بگو بینم تو از کدوم قانون میبری حساب
ها اینو بکن تویه مغزت مثله ما باش بخور نونه قلبت

امیر خلوت و جوادی ماها بی گدار