اشتراک با دوستان

متن ترانه

رویاهاتو جمع کن ، باید بریم دریا
باید یه چند روزی ، دور شیم از این دنیا
دوربینتو بردار ، بی کوله و تقویم
چند وقته عکسای دوتایی ننداختیم
تا آخر جاده با رویات ، هم آغوشم
این لحظه ها رو به دنیا ، نمیفروشم
دستاتو میگیرم بارون شروع میشه
موهاتو میبوسم شب زیر و رو میشه
عطر تو آغازه ، شکوهِ جنگل هاست
چشمای معصومت ، خود خود دریاست
با تو گمم تووی ، یه شادیِ مبهم
از زخم تقدیر هم ، هیچی نمیفهمم
تا آخر جاده با رویات ، هم آغوشم
این لحظه ها رو به دنیا ، نمیفروشم
دستاتو میگیرم بارون شروع میشه
موهاتو میبوسم شب زیر و رو میشه
تا آخر جاده با رویات ، هم آغوشم
این لحظه ها رو به دنیا ، نمیفروشم
دستاتو میگیرم بارون شروع میشه
موهاتو میبوسم شب زیر و رو میشه

امیر عباس گلاب بریم دریا