دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

یجورایی خاص احساس میکنم که قلب تو محیاست واسه دل بستن
به این همه احساس
چه زیباست یجورایی ما دوتا پا به پای هم میریم به سمت رویا نمیتونه سد کنه
راهمونو حتی غم دنیا
نکنه عشقم عوض شی غیرتو ندارم هیچی نکنه خسته بشی ی روزی از من
تو بی من واسه ی من یعنی مردن
ی روز نگی دوسم نداری دستامو
یجورایی خاص احساس میکنم که قلب تو محیاست واسه دل بستن
به این همه احساس
چه زیباست یجورایی ما دوتا پا به پای هم میریم به سمت رویا نمیتونه سد کنه
راهمونو حتی غم دنیا
نکنه عشقم عوض شی غیرتو ندارم هیچی نکنه خسته بشی ی روزی از من
تو بی من واسه ی من یعنی مردن
ی روز نگی دوسم نداری دستامو خالی بذاری یا بذاری منو توو چشم انتظاری
صدامو داری میمرم تنهام بذاری
یجورایی خاص احساس میکنم که قلب تو محیاست واسه دل بستن
به این همه احساس
چه زیباست یجورایی ما دوتا پا به پای هم میریم به سمت رویا نمیتونه سد کنه
راهمونو حتی غم دنیا
نکنه عشقم عوض شی غیرتو ندارم هیچی نکنه خسته بشی ی روزی از من
تو بی من واسه ی من یعنی مردن
ی روز نگی دوسم نداری دستامو خالی بذاری یا بذاری منو توو چشم انتظاری
صدامو داری میمرم تنهام بذاری
یجورایی خاص احساس میکنم که قلب تو محیاست واسه دل بستن
به این همه احساس
چه زیباست یجورایی ما دوتا پا به پای هم میریم به سمت رویا نمیتونه سد کنه
راهمونو حتی غم دنیا

امیر علی یه جورایی خاص