اشتراک با دوستان

متن ترانه

کی جز خودش میدونه که عشق ِ من جنون ِ با اینکه تنهام خالی ِ دنیا
کسی و جز اون نمی خوام
شاید عادت ِ که من طاقت ِ دوریش و ندارم که بدون ِ اون مث ِ آسمون
ابری میشم و می بارم
وقتی اون نیست کنارم ...
بسه این همه بی تابی واسه اون که
نمیدونه به یادشم
حتی چون که
چیزی از من دیگه حتی یادش نمیاد
بسه این همه از همه تعنه شنیدن
طعمه شکست و تو آینه
دیدن
نه نه نه نه نه نه
نه
منو نمی خواد
منو نمی خواد
نمیشه باورم که چشاش و روم ببنده خودش میدونست
واسه من این حس
چقدر سخته و کشنده
دیگه آرزوم با اسم ِ.اون همراهه همیشه
دیگه این روزا بی اون
رویاهام واسم تعبیر نمیشه
واسم تعبیر نمیشه
بسه این همه بی تابی واسه اون که
نمیدونه به یادشم
حتی چون که
چیزی از من دیگه حتی یادش نمیاد
بسه این همه از همه تعنه شنیدن
طعمه شکست و تو آینه
دیدن
نه نه نه نه نه نه
نه
منو نمی خواد
منو نمی خواد
بسه این همه بی تابی
بسه این همه بی تابی
بسه این همه بی تابی واسه اون که
نمیدونه به یادشم
حتی چون که
چیزی از من دیگه حتی یادش نمیاد
بسه این همه از همه تعنه شنیدن
طعمه شکست و تو آینه
دیدن
نه نه نه نه نه نه
نه
منو نمی خواد
منو نمی خواد

امیر یگانه بی تابی