اشتراک با دوستان

متن ترانه

من تنها رو یک لحظه بیا تنها تماشا کن
خجالت می کشی از من برو حرفاتو حاشا کن
نگو همدیگه رو دیدیم نگو حرفی زدم با تو
ولی باور بکن سخته نبینم خواب چشماتو
نبینم خواب چشماتو
خجالت می کشی از من من این احساسو می دونم
به من بد می کنی اما دوباره با تو می مونم
خجالت می کشی از من من این احساسو می دونم
به من بد می کنی اما دوباره با تو می مونم
منو کمتر از اون دیدی که روزی عاشقم باشی
نترسیدی بدون من بری دوباره تنها شی
از این غمگین دل خسته چرا دائم گریزونی
از این احساس پاک من نگو چیزی نمی دونی
نگو چیزی نمی دونی
خجالت می کشی از من من این احساسو می دونم
به من بد می کنی اما دوباره با تو می مونم
خجالت می کشی از من من این احساسو می دونم
به من بد می کنی اما دوباره با تو می مونم
گم شدم توی نگاهت راه برگشتی ندارم
می خوام این بار زندگیمو پای عشق تو بذارم
خجالت می کشی از من، من این احساسو می دونم
به من بد می کنی اما دوباره با تو می مونم
خجالت می کشی از من، من این احساسو می دونم
به من بد می کنی اما دوباره با تو می مونم

امیر یگانه من تنها