اشتراک با دوستان

متن ترانه

از این دلواپسی سیرم دارم از یاد تو می رم
شبی تو کنج تنهایی از این فاصله می میرم
هزار یک شبو بی تو کنار تو سر کردم
به امیدی که با عشقم به دنیای تو برگردم
چه ساده با نگاه تو به دام عشق افتادم
نفهمیدم چرا آخر به این بیراهه تن دادم
تو در فکر جدایی من و اما در پی موندن
چه سخته بی نگاه عشق خوندن
از این دلواپسی سیرم من از دنیای تو می رم
از این نامهربونی ها یه حس تازه می گیرم
از این دلواپسی سیرم من از دنیای تو می رم
از این نامهربونی ها یه حس تازه می گیرم
سکوت سرد تو هر شب شروع یه جدایی بود
تو نگات رنگ عشق اما تو دلت بی وفایی بود
دیگه با رفتنت حتی نمی گم عشق میمیره
همین احساس پاک من جای خالیتو می گیره
چه ساده با نگاه تو به دام عشق افتادم
نفهمیدم چرا آخر به این بیراهه تن دادم
تو در فکر جدایی من و اما در پی موندن
چه سخته بی نگاه عشق خوندن
از این دلواپسی سیرم من از دنیای تو می رم
از این نامهربونی ها یه حس تازه می گیرم
از این دلواپسی سیرم من از دنیای تو می رم
از این نامهربونی ها یه حس تازه می گیرم

امیر یگانه دلواپسی