اشتراک با دوستان

متن ترانه

بارون داره هدر میشه
بیا با من قدم بزن
دلم داره پر میزنه
واسه تو و قدم زدن
وقتی هوا بارونیه دلم
برات تنگ میشه باز
نمیدونی تو این هوا
چشات چه خوش رنگ میشه باز
بارون هواتو داره رنگ چشاتو داره
قدم زدن تو بارون
با تو چه حالی داره
دلم هواتو داره
بارون هواتو داره رنگ چشاتو داره
قدم زدن تو بارون
باتو چه حالی داره
دلم هواتو داره
نیستی خودت کنارم و
صدات همش تو گوشمه
بارونیه قشنگی که
هدیه دادی رو دوشمه
بارون حواسش به توئه
اونم دلش پر میزنه
بجای من با قطره هاش
رو شیشه تون در میزنه

امین رستمی بارون