اشتراک با دوستان

متن ترانه

برای آخرین بار ستاره دست نگه دار
فرصت تازه میخوام قبل از خدا نگهدار
یه وقت دیگه میخوام واسه دوباره ساختن
این خواهشو رد نکن ای گل هستی من
نگو خدا نگه دار
ستاره دست نگه دار
فرصت تازه میخوام
قبل از خدا نگهدار
به تو قسم که این بار
گریت نمیشه تکرار
نذار دلم بگیره
نگو خدا نگهدار
برای آخرین بار
ستاره دست نگه دار
فرصت تازه میخوام
قبل از خدا نگهدار
یه وقت دیگه میخوام
واسه دوباره ساختن
این خواهشو رد نکن
ای گل هستی من
نگو خدانگهدار
ستاره دست نگه دار
فرصت تازه میخوام
قبل از خدا نگهدار
به تو قسم که این بار
گریت نمیشه تکرار
نذار دلم بگیره
نگو خدا نگهدار
نگو خدا نگه دار
ستاره دست نگه دار
فرصت تازه میخوام
قبل از خدا نگهدار

امین رستمی ستاره