متن ترانه

دلم گرفت از این روزا از این روزای بی نشون
از این همه دربدری از گردش چرخ زمون
دلم گرفت از آدما از آدمــــای مهربــــون
از این مترسکای پست از هم دلای هم زبون
تو هم که بیصدا شدی آهای خدای آسمون
آهای خدای عاشقا تویی فقط دلخوشیمون
آره دلم خیلی پره از غمای رنگاوارنگ
از جمله ی دوست دارم دروغای خیلی قشنگ
دلم گرفت از این روزا از آدمای مهربون
از تو که با ما نبودی از اون خدای آسمون

امین رستمی و فریدون آسرایی دلم گرفت