اشتراک با دوستان

متن ترانه

فقط واسه یه لحظه عاشقم باش
میخوام با این ثانیه دلخوش باشم
یه لحظه با تو و دیگه مهم نیست
تا آخر یَ دنیا اگه تنها شم
هوام تویی ...
صدام تویی غم ِ تو نگام
تویی اون کسی که میخوام
تویی ... تو
هوام تویی ...
برام تویی همه ماجرام
غمی که نمیکنه رهام
تویی ... تو
اون که اسمش داره قلبم و
و میلرزونه تویی حال ِ بد ِ دل ِ
بد حالم و میدونه
تـــویی
اونی که باید بره اما نمیتونه
منم اون که باید بمونه
اما نمیمونه
تــــویی

امین رستمی هوام تویی