اشتراک با دوستان

متن ترانه

با هر صدایی که شبیهت بود
هر بار برگشتم اما دستاتو پیدا نکردم

از هر کسی با طعنه هر حرفی شنیدم
از تو ترک خوردم ولی لب وا نکردم

از ارتفاع چشم تو افتادم امشب
از مردمک هایی که اقیانوس من بود

تاریکه دنیا بعد از این آخه یه روزی
چشمای تو زیبا ترین فانوس من بود

یک لحظه قبل رفتنت برگرد تماشا کن منو
من اشک میریزم که نری اما تو حاشا کن منو

یک لحظه قبل رفتنت برگرد تماشا کن منو
من اشک میریزم که نری اما تو حاشا کن منو

بی خوابم هر شب یا به بغض بی اراده
من دارم این روزا فقط تکرار میشم

با اشک تو تنهاییام از هوش میرم
با دیدن برگشتنت بیدار میشم

یک لحظه قبل رفتنت برگرد تماشا کن منو
من اشک میریزم که نری اما تو حاشا کن منو

یک لحظه قبل رفتنت برگرد تماشا کن منو
من اشک میریزم که نری اما تو حاشا کن منو

امین فیاض برگرد تماشا کن منو