متن ترانه

پامو میزارم روی برف هیچی نمیگمو
یه حرف میگه که از عشق بسوز
مگه دوست داره هنوز
ته سکوتمم یه حس میگه که این خیانته
صبوری کردی و دیدی خیالش از تو راحته
دیگه سکوتو میشکنم میخوام که فریاد بزنم
موندن تو خیانته ندیدی عاشقت منم
عشقتو بردارو برو تموم شده شکستنم
وقتی میبینم آخرش شدی رفیق دشمنم
پاتو یکم بزار رو برف هیچی نگو
فقط یه حرف وقتشه بارون بزنه
لحظه ویرون شدنه
وقتی چشای مست تو میتونه قلبو خواب کنه
گرمی اشکای منم میتونه برفو آب کنه

امین فیاض و علی فیاض سکوتو میشکنم