اشتراک با دوستان

متن ترانه

خوش باشی هر جا که هستی
تووی این گردش تقویم
ما یه جاهایی حریفِ
جبرِ زندگی نمیشیم
دورِ هم میگشتیم اما توو جهانای موازی
نرسیدن منطقی بود تهِ این دیوونه بازی
خوش باشی هر جا که هستی یادتم هر جا که هستم
من به روم هم نمیارم که چقد بی تو شکستم
جنگل از بیرون قشنگه از توو که چند تا درخته
اینکه محکم باشی اما از درون بخشکی سخته
با تو تقدیرم گره خورد به یه مشت اما و ای کاش
بعد من مراقب اون خنده های لعنتیت باش
بعدِ من فکرِ خودت باش غُصه رسم روزگاره
ما چه باشیم چه نباشیم زندگی ادامه داره

واسه ما گذشتن از هم یه مسیر ناگزیره
اما هیشکی جایِ ما رو توو دلِ هم نمیگیره
آدما به مهربونی خیلی زود وابسته میشن
آدمایِ تنها زودتر ساده تر شکسته میشن
شکسته میشن شکسته میشن
با تو تقدیرم گره خورد به یه مشت اما و ای کاش
بعد من مراقب اون خنده های لعنتیت باش
بعدِ من فکرِ خودت باش غُصه رسم روزگاره
ما چه باشیم چه نباشیم زندگی ادامه داره

بابک جهانبخش زندگی ادامه داره