متن ترانه

مروارید عشق پنهان شده در صدف آرزوها

در عمق دریاست منتظر ماست

میخواد که پیداش کنیم و بیرون بیاریم از صدف

توو قلبمون جاش بدیم و گوهر جان بشه هدف

میخواد که پیداش کنیم و بیرون بیاریم از صدف

توو قلبمون جاش بدیم و گوهر جان بشه هدف

وقتی که دل برآشفت یار به ما چنین گفت

قدم بزن به سویم تا بدوم به سویت

وقتی که دل برآشفت خدا به ما چنین گفت

قدم بزن به سویم تا بدوم به سویت

مروارید عشق

مشکل گشای باقی ممنان چاره سازه

ذکر و اطاعت او تنها رَه فرازه

ما خود نیازمندیم بر رحمتش وگرنه

از طاعت من و تو معبود بی نیازه

ما خود نیازمندیم بر رحمتش وگرنه

از طاعت من و تو معبود بی نیازه

مروارید عشق

تفسیر عشق قطره‌ی اشکیست که ریزد

از دیده‌ی هر عاشقی که عاشق حقه

وقتی که دل برآشفت یار به ما چنین گفت

قدم بزن به سویم تا بدوم به سویت

وقتی که دل برآشفت خدا به ما چنین گفت

قدم بزن به سویم تا بدوم به سویت

مروارید عشق

بابک رادمنش مروارید عشق