اشتراک با دوستان

متن ترانه

دست منو بگیر .. حس منو بفهم
آشنایی با تو كار خدا بود
منو شبهایی كه سرد و خاموشه
آوار لحظه .. آوار لحظه
چرا از پلك شب تنهایی می باره لحظه
دست منو بگیر... حس منو بفهم
آشنایی با تو كار خدا بود
منو احساسی كه از عشق لبریزه
بارون و بوسه .. بارون و بوسه
داره از موج نگاهم می ریزه
باروون و بوسه .. بارون وبوسه
دست منو بگیر .. حس منو بفهم
آشنایی با تو كار خدا بود

بابک رهنما دست منو بگیر