اشتراک با دوستان

متن ترانه

وقتی تنهایی کسی نیست جز از غریبه
وقتی دلتنگی امیدی در راه نیست
دعا کن همه چیز درست میشه
دعا کن همه چیز درست میشه
دعا کن که رها میشی
دعا کن که همه چیز درست میشه دعا کن
خدایا با من باش امشب که دوستت دارم
من و تنها نذار
وقتی تنها توی خاموشی با من بمون
توی سختی هام با من بمون
توی قلب من با من بمون
با اسم تو من زنده هستم
وقتی تنها توی خاموشی با من بمون
توی سختی هام با من بمون
توی قلب من با من بمون
با اسم تو من زنده هستم

بابک رهنما دعا کن همه چیز درست میشه