اشتراک با دوستان

متن ترانه

اگه این شب من می خوام باتو بگذره
ارزوم همینه که باتو بمونم
چرا رفتی از پیشم چرا بردی عشق و
می خوام باتو بمونم قدر عشق و بدونم
شبا باش توقلبم تو قلبمتو قلبم
ای عشق من
شبا باش تو خوابم تو خوابم تو خوابم
قلب تو رویاییه از اسمونه از اسمونه
قلب تو رویاییه از اسمونه از اسمونه
ای عشق من ای عشق من ای عشق من
شبا باش توقلبم تو قلبمتو قلبم
شبا باش توقلبم تو قلبمتو قلبم

بابک رهنما شبهایی که تا صبح فکر تو بودم