اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو این شب رویایی تو این شب مهتابی با تو من میخونم از تو من میخونم

با تو زنده ام من این قلب توئه خوب میخونم ای عشق من

با تو زنده ام مناین رسم عشق با تو بودن میخونم من با تو

تو این شب رویایی تو این شب مهتابی با تو من میخونم

بابک رهنما یک شب رویایی با تو