اشتراک با دوستان

متن ترانه

همیشه صدام و به اسمت سپردم از عشقت گفتم
که بی تو نمردم
نخواستم که از تو نمونه نشونی چقدر گریه کردم
که شاید بمونی
فکر نکردی مرد ِ تنهات میمیره با فکر ِ چشمات
منو بیرون کردی از دنیا
هنوزم وقت هست هنوزم دیر نیست قلب ِ من اونقدرا
از تو دلگیرنیست
هنوزم وقت هست هنوزم دیر نیست هنوزم این صدا
اونقدا پیر نیست
با این حس روزام و به شب میرسونم که روزی بیاده و
بگی پات می مونم
تو گفتی تموم شد واسه من.تموم نیست ببین هیشکی جز تو
هنوز آرزوم نیست
فکر نکردی مرد ِ تنها میمیره با فکر ِ چشمات
منو بیرون کردی از دنیات
هنوزم وقت هست هنوزم دیر نیست قلب ِ من اونقدرا
از تو دلگیرنیست
هنوزم وقت هست هنوزم دیر نیست هنوزم این صدا
اونقدا پیر نیست

بابک مافی صدای پیر